با ما در ارتباط باشید

 آدرس کارخانه:

 تبریز-شهرک سرمایه گذاری خارجی – خیابان اروپا -میدان صنعت -خیابان آذربایجان -قطعه B109

شماره تماس کارخانه : ۴۲۲۲۷۹۴۰-۰۴۱ و۴۲۲۲۷۹۴۱-۰۴۱

فاکس: ۴۲۲۶۲۶۳۸-۰۴۱

 شماره موبایل مدیر بازرگانی و توسعه بازار :۰۹۱۲۲۱۳۳۲۹۶

ایمیل رسمی شرکت: info@kurtoglu.co

ایمیل دپارتمان بازرگانی و توسعه بازار:sales@kurtoglu.co

برای ما ایمیل بفرستید